Inštrukcije

Tuesday, June 02, 2020

Inštrukcije matematike in fizike v nemškem jeziku


Današnja tehnologija omogoča, da se tudi v času Corona krize inštrukcije normalno odvijajo. S pomočjo Witheboard tabel in viedeo/audio klepeta potekajo povsem enakovredno kot pri osebnem stiku. Takšne online inštrukcije ne predstavljajo nobenih ovir glede lokacije. Učenec in učitelj sta lahko na različnih koncih sveta. V primeru da potrebujete inštrukcije iz matematike in fizike v nemškem jeziku – Mathe und Physik Nachhilfe, si jih lahko omogočite tudi če ste v Sloveniji in ve vaš inštruktor v Nemčiji npr. v Münchnu.

Thursday, March 19, 2009

Kriza in inštrukcije

V današnjih časih krize se še enkrat kaže, da je izobraževanje ena izmed stvari, ki se je splača pridobiti v čimvečjem obsegu. Na delovnem trgu, kjer obstaja presežek delovne sile se je namreč mogoče ločiti od povprečja le z izobrazbo, znanjem in dosežki. In običajno je tako, da so dosežki v življenju premosorazmerni z znanjem pridobljenim v času šolanja. Zadnja desetletja so namreč desetletja družbe znanja, kjer se prihodki čedalje bolj stekajo k z znanjem podkovanimi delavci. Ali če povzamem z eno samo izjavo: vedno lahko izgubite službo, medtem ko je znanje nekaj kar skoraj nikoli ne morete izgubiti, ali vam lahko kdo vzame.

Labels:

Monday, December 29, 2008

Inštrukcije fizike

Inštrukcije matematike predstavljajo običajno najzahtevnejše inštrukcije, zelo zahtevno pa je tudi inštruiranje fizike. Zato je pomembno, da je pri teh predmetih inštruktor še posebno usposobljen za to delo. Zelo pozitivno je, da ima npr. čim višjo univerzitetno izobrazbo iz predmeta, ki ga inštruira in da ima obsežne predhodne izkušnje inštruiranja s tega predmeta.

Labels: , , ,

Friday, October 05, 2007

Povezava do naslovov knjigarn

Z začetkom šolskega leta se običajno poveča tudi zanimanje za inštrukcije.

Za boljše učenje pa vam v teh mesecih lahko prav pride povezava do spletne strani:

http://www.ljubljana.si/si/mescani/ljubljana_az/1783/kategorija.html

kjer so naštete knjigarne, skupaj z naslovi. Še posebno mi je všeč, da se s klikom na link da lokacijo knjigarne prikazati na zemljevidu.

Tuesday, February 13, 2007

Inštrukcije - oblike dela

Pri inštrukcijah lahko običajno izbirate lahko med dvema oblikama dela:

> izključno individualno

> dvojice

Koristno je, da k uram inštrukcij prinesete zapiske predelane učne snovi, učbenike, ki jih pri pouku uporabljate in teste, ki ste jih že reševali.

Saturday, April 08, 2006

Kdaj so inštrukcije učinkovite?

Seveda brez minimalnega truda učenca s samostojnim domačim utrjevanjem snovi inštrukcije ne zagotavljajo željenega uspeha na preverjanjih znanja. Kot velja za samostojno učenje: več vaje, večje znanje, tudi za učenje s pomočjo inštrukcij velja, več samostojno rešenih nalog, večje znanje.
Najučinkovitejše inštrukcije so tiste, ko učenec samostojno doma rešuje probleme, ko se problemi nakopičijo pa mu profesor le pomaga z namigi pri tistih problemih, ki so pretrd oreh. Nato pa učenec tudi te reši samostojno ali vodeno.

Inštrukcije matematike

1. Inštrukcije lahko učencu pomagajo razjasniti samo nekatera vprašanja v okviru določnih problemov.
2. Vodijo učenca skozi večji obseg snovi z razlago, vodenim reševanjem nalog in izbiro nalog za domače utrjevanje snovi. Namenjeno učencem, ki niso sledili obravnavani snovi zaradi različnih razlogov.
3. Priprava na posamezne teste namenjena tistim, ki jim matematika ni najmočnejše področje: razlaga, vodeno reševanje nalog, samostojno domače reševanje nalog.
4. Priprava na izpite iz matematike za vse šole, namenjena vsem, ki se k matematiki vračajo po daljšem premoru, proces priprave je podoben, kot pri prejšnji točki.

Friday, April 07, 2006

Inštrukcije - uvod

Ukvarjam se z poučevanjem različnih predmetov za šole, gimnazije in fakultete.