Inštrukcije

Monday, December 29, 2008

Inštrukcije fizike

Inštrukcije matematike predstavljajo običajno najzahtevnejše inštrukcije, zelo zahtevno pa je tudi inštruiranje fizike. Zato je pomembno, da je pri teh predmetih inštruktor še posebno usposobljen za to delo. Zelo pozitivno je, da ima npr. čim višjo univerzitetno izobrazbo iz predmeta, ki ga inštruira in da ima obsežne predhodne izkušnje inštruiranja s tega predmeta.

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home